Een vrouw met het ‘restless genital’-syndroom
Open

Een moeilijk behandelbaar probleem
Casuïstiek
17-04-2013
Symen K. Spoelstra, Marcel D. Waldinger, Esther R. Nijhuis en Willibrord C.M. Weijmar Schultz
Gepubliceerd op 17-04-2013.
In print verschenen in week 21 2013.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5805