Een vrouw met het ‘restless genital’-syndroom
Open

Een moeilijk behandelbaar probleem
Casuïstiek
17-04-2013
Symen K. Spoelstra, Marcel D. Waldinger, Esther R. Nijhuis en Willibrord C.M. Weijmar Schultz

Achtergrond

Het ‘restless genital’-syndroom (RGS) is een zeldzaam fenomeen dat wordt gekenmerkt door excessieve en aanhoudende genitale en clitorale gevoelens van opwinding met ‘restless legs’ of klachten van een overactieve blaas, maar in afwezigheid van seksueel verlangen. Het RGS wordt veroorzaakt door een sensorische dunnevezelneuropathie van de N. dorsalis clitoridis. Er bestaat geen eenduidige behandeling voor het RGS.

Casus

Een 58-jarige vrouw presenteerde zich met persisterende en ongewenste gevoelens van genitale opwinding in haar clitoris en labia minora. De opwindingsklachten gingen gepaard met rusteloze benen. Ondanks de preorgastische gevoelens werd geen orgasme bereikt. Seksuele activiteit verminderde de klachten niet. Twee maanden voor de klachten van het RGS begonnen was bij patiënte een presacraal abces gedraineerd.

Conclusie

Op basis van de ervaringen tot nu toe vormen lidocaïne, oxazepam, clonazepam, tramadol en transcutane elektrische neurostimulatie, in combinatie met psychotherapeutische counseling, de meest voor de hand liggende behandelopties voor het RGS.