Een vrouw met een tumor in de lies
Open

Diagnose in beeld
15-01-2009
Eduard L.A.R. Mutsaerts en Diederik A. Vergroesen

Casus

Een 71-jarige vrouw presenteerde zich bij de huisarts met een pijnlijke zwelling in de rechter lies. De zwelling nam niet in omvang toe bij intra-abdominale drukverhoging. Onderzoek toonde een pulserende zwelling van 3 cm waarover een souffle werd gehoord. Omdat werd gedacht aan een aneurysma arteriae femoralis volgde verwijzing naar een vaatchirurg. Bij echografie, CT-angiografie en MRI werden aanwijzingen gezien voor een wekedelensarcoom. Histologisch onderzoek van een biopt en kweken op micro-organismen, waaronder een tuberculosekweek, gaven geen uitsluitsel. Hernieuwde MRI, specifiek van het verdachte gebied, toonde een beeld van monoartritis dat paste bij coxartrose (figuur). De verklaring die voor de ...