Een vrouw met een gezwollen, blauwrood verkleurd been

Wat is de diagnose?
Elsje Benthem
Vanessa Brown
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2234
Abstract

Casus

Op de SEH zagen wij een 61-jarige vrouw die was verwezen wegens sinds enkele uren bestaande pijn in de linker lies en zwelling en verkleuring van het linker been. Ze was 5 jaar eerder behandeld voor longembolieën en een diep-veneuze trombose. Wij zagen een niet-acuut zieke vrouw met een opvallende blauwrode verkleuring en zwelling van het gehele linker been (figuur), zonder respiratoire symptomen. Distale arteriële pulsaties waren palpabel en de sensibiliteit en motoriek waren intact. Echografie van de beenvaten toonde trombose van zowel het oppervlakkige (V. saphena magna) als het diepe systeem (V. poplitea en V. femoralis). Dit klinisch…

Auteursinformatie

Franciscus Gasthuis & Vlietland, afd. Spoedeisende Hulp, Rotterdam: drs. E. Benthem, aios SEH; drs. V. Brown, SEH-arts.

Contact E. Benthem (e.benthem@franciscus.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 1 november 2017

Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2234

Auteur Belangenverstrengeling
Elsje Benthem ICMJE-formulier
Vanessa Brown ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties