Een vrouw met cyclisch bloedverlies uit haar navel
Open

Diagnose in beeld
17-10-2014
Sadé N.S. Daal, Freek E. van Slooten en J.C.M. (Hans) van Huisseling

Auteursinformatie

Groene Hart Ziekenhuis, afd. Gynaecologie en verloskunde, Gouda.

Drs. S.N.S. Daal, anios gynaecologie; drs. F.E. van Slooten, tropenarts; dr. J.C.M. van Huisseling, gynaecoloog.

Contactpersoon: drs. S.N.S Daal (sade.daal@ghz.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Sadé N.S. DaalICMJE-formulier
Freek E. van SlootenICMJE-formulier
J.C.M. (Hans) van HuisselingICMJE-formulier