Een vrouw met cyclisch bloedverlies uit haar navel
Open

Diagnose in beeld
17-10-2014
Sadé N.S. Daal, Freek E. van Slooten en J.C.M. (Hans) van Huisseling
Aanvaard op 07-09-2014.
Gepubliceerd op 17-10-2014.
In print verschenen in week 45 2014.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8104