Een slak laat sporen na
Open

Hoe trage berichtgeving huisarts en patiënt hindert
Klinische les
21-12-2010
Just A.H. Eekhof, Margot Heijmans, Angelique A.C.M. Meskers-van Geel en W.J.J. (Pim) Assendelft

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden.

Dr. J.A.H. Eekhof, huisarts-epidemioloog; drs. M. Heijmans en prof.dr. W.J.J. Assendelft, huisartsen.

Drs. A.A.C.M. Meskers-van Geel, huisarts, Leiden.

Contactpersoon: dr. J.A.H. Eekhof (j.a.h.eekhof@lumc.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 17 november 2010