Een slaapstoornis komt vaak niet alleen
Open

Klinische les
25-03-1997
A.W. de Weerd, M.M.J.B. Thijssen en M.M.R. Verhelst
Aanvaard op 29-01-1997.
Gepubliceerd op 25-03-1997.
In print verschenen in week 12 1997.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:561-5