Een prematuur met een bolle buik
Open

Diagnose in beeld
09-07-2010
Jeroen Wouters en C.M. Frank Kneepkens
 

 

Casus

Een premature mannelijke zuigeling kreeg op de 18e levensdag symptomen van ontroostbaar huilen, een bolle, gespannen buik en frequent braken, gevolgd door rectaal bloedverlies. De zuigeling lag opgenomen op de neonatale intensive care, in verband met vroeggeboorte na een amenorroeduur van 28 weken met een geboortegewicht van 1390 g. De buikoverzichtsfoto toonde uitgebreide infiltratie van gas in de darmwand, kenmerkend voor pneumatosis intestinalis (figuur a), met daarbij tekenen van perforatie (zie figuur b). Pneumatosis intestinalis is bij premature pasgeborenen meestal secundair aan necrotiserende enterocolitis (NEC). Het is een teken van gevorderde ziekte. De gasvorming ontstaat door beschadiging van de darmwand met translocatie van gasvormende bacteriën. Als er aanwijzingen zijn voor ischemie van de darm of een dreigende perforatie, dan is chirurgische interventie geïndiceerd, waarbij de niet-levensvatbare darmgedeelten worden verwijderd. Bij deze patiënt werd de diagnose ‘NEC in een gevorderd stadium’ gesteld. Peroperatief werd een ontstoken en geperforeerde appendix verwijderd; de darm was verder vitaal. Patiënt werd postoperatief behandeld met antibiotica en knapte aanvankelijk op. Op de leeftijd van 9 weken ontstonden darmpassagestoornissen met maagretenties en gallig braken, die bij laparotomie bleken te berusten op een dunnedarmstenose en een ileocolische fistel. Nadat deze waren opgeheven, trad voorspoedig herstel op. Patiënt werd op de leeftijd van 3,5 maanden in goede conditie ontslagen.

Diagnose

Necrotiserende enterocolitis met darmperforatie.