Een prachtig vak
Open

Redactioneel
14-11-2019
Wim Opstelten, Henriëtte van der Horst, Jochen Cals, Roger Damoiseaux en Dorien Zwart

Huisartsen zijn generalisten. Dagelijks trekt een bonte stoet patiënten aan ons voorbij: kinderen, oude mensen, zieke en minder zieke patiënten, vaak bezorgd, soms veeleisend, niet zelden ten einde raad… Met een scala aan klachten en aandoeningen: van oorpijn tot reumatoïde artritis, van pneumonie tot depressie, op de praktijk of bij hen thuis. Die veelzijdigheid bepaalt de inhoud en kleur van ons vak.

We kennen onze patiënten vaak lang en weten van hun ziekten, zorgen en leefsituatie en willen graag een vertrouwd aanspreekpunt voor hen zijn, ongeacht de aard of ernst van hun gezondheidsproblemen. Daarom zijn wij bij uitstek in de gelegenheid om de zorg samen met hen goed af te stemmen op hun persoonlijke situatie. Maar gemakkelijk is dat niet altijd. Het voorschrift voor de ene aandoening botst met dat voor de andere, goedbedoelde adviezen missen hun effect door beperkte gezondheidsvaardigheden, benarde sociaaleconomische omstandigheden staan een echte oplossing in de weg of psychische klachten bemoeilijken noodzakelijke leefstijlverandering.

De aard van de patiënt of zijn probleem, de noodzakelijk geachte interventie of de complexiteit van het systeem kan de zorg soms erg complex maken (D4436). Die complexiteit is van alle tijden en geldt voor alle medische disciplines, maar is vooral een kenmerk van de huisartsgeneeskunde, zeker nu mensen steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen met hun ziekten en beperkingen. Het is een dagelijkse uitdaging voor huisartsen om samen met deze ‘complexe’ patiënten hun zorg zoveel mogelijk passend te maken. Daarom koos het Nederlands Huisartsen Genootschap ‘Complexe zorg’ als thema voor het jaarlijkse congres, dat deze week plaatsvindt in Maastricht.

Dit nummer sluit daarop aan, met bijdragen over dit thema (D4436,D4508) te midden van andere artikelen over de volle breedte van de geneeskunde. Het NTvG is tenslotte hét algemene Nederlandstalige medische tijdschrift voor alle (huis)artsen.

Complexe zorg is vaak lastig, dikwijls frustrerend, maar ook heel boeiend. Het vraagt om medisch generalisme, patiëntgerichtheid, continuïteit en samenwerken, dé kernwaarden van ons prachtige vak. Het is huisartsgeneeskunde ten voeten uit.