Een poli voor complicaties van fillers

Klinische les
17-01-2019
Leonie Schelke, Tom Decates, Chen Hu en Peter Velthuis

Dames en Heren,

Jaarlijks neemt het aantal cosmetische behandelingen met permanente en resorbeerbare fillers toe, en daarmee ook de incidentie van bijwerkingen en complicaties.1 Artsen buiten de cosmetische geneeskunde denken vaak niet aan fillers als mogelijke oorzaak van een onbegrepen verdikking van de huid met of zonder tekenen van inflammatie.2,3 In het Erasmus MC is sinds 2011 een speciale polikliniek voor patiënten met complicaties als gevolg van een cosmetische behandeling met een filler. Daar kunnen zij behandeld worden met intralesionale lasertherapie.4 Wij beschrijven 3 patiënten die naar onze polikliniek verwezen werden.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Dermatologie, Rotterdam: drs. L. Schelke en drs. T. Decates, cosmetisch artsen; drs. C. Hu, arts-onderzoeker; dr. P. Velthuis, dermatoloog.

Contact: P. Velthuis (p.velthuis@erasmusmc.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Leonie SchelkeICMJE-formulier
Tom DecatesICMJE-formulier
Chen HuICMJE-formulier
Peter VelthuisICMJE-formulier