Een poli voor complicaties van fillers

Klinische les
17-01-2019
Leonie Schelke, Tom Decates, Chen Hu en Peter Velthuis

Dames en Heren,

Jaarlijks neemt het aantal cosmetische behandelingen met permanente en resorbeerbare fillers toe, en daarmee ook de incidentie van bijwerkingen en complicaties.1 Artsen buiten de cosmetische geneeskunde denken vaak niet aan fillers als mogelijke oorzaak van een onbegrepen verdikking van de huid met of zonder tekenen van inflammatie.2,3 In het Erasmus MC is sinds 2011 een speciale polikliniek voor patiƫnten met complicaties als gevolg van een cosmetische behandeling met een filler. Daar kunnen zij behandeld worden met intralesionale lasertherapie.4 Wij beschrijven 3 patiƫnten die naar onze polikliniek verwezen werden.

An out-patient clinic for filler complications

The use of fillers for cosmetic improvement is increasing. As a result, the number of complications is rising too. Being confronted with facial nodules of unknown origin, many doctors who are not involved in cosmetic medicine are not inclined to consider filler complication as part of a differential diagnosis. Three illustrative cases are discussed; all attended a dedicated out-patient clinic at Erasmus MC for filler complications. Between 2011 and 2016, a total of 401 patients were referred. The majority (84.6%) presented with complications of permanent fillers being injected more than ten years earlier. For this group, the new intralesional laser therapy technique is a potential treatment option. This improves the medical problem, but not always the cosmetic element. Complications of hyaluronic acid fillers can usually be managed with hyaluronidase injections. A new and growing group of referrals to the clinic concerns patients with large amounts of permanents fillers in the buttocks.

Conflict of interest and financial support: none declared.