Omgekeerde auto-dialyse bij een patiënt met een blaasruptuur

Een patiënt met hoog creatinine maar zonder nierfalen

Klinische praktijk
Steven Raeymaeckers
Maurizio Tosi
Kobe Van Bael
Carola Brussaard
Johan De Mey
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9424
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Bij een blaasruptuur met lekkage van urine naar de peritoneale ruimte kan ‘omgekeerde auto-dialyse’ optreden, waarbij ureum en creatinine via het peritoneum terug naar de bloedbaan diffunderen. Dit veroorzaakt een beeld van pseudo-nierfalen met verhoogde creatinine- en ureumconcentraties. De ureum/creatinine-ratio verandert hierbij niet.

Casus

Een 34-jarige patiënte kreeg 3 dagen na laparoscopische myomectomie toenemende buikpijn. Gezien de stijging van de creatinine- en ureumconcentratie in serum werd acuut nierfalen vermoed, maar hiervoor kon geen oorzaak gevonden worden. In de buikholte had zich vocht opgehoopt. Dit bleek urine te zijn, afkomstig van een iatrogeen veroorzaakte blaasruptuur. Na herstel van de ruptuur normaliseerden de serumwaarden.

Conclusie

Wanneer na een buikoperatie of stomp abdominaal trauma een snelle creatininestijging optreedt, dient men de blaas op een eventuele perforatie te controleren, zeker als ook de buikomvang toeneemt. Een blaasruptuur die leidt tot pseudo-nierfalen is een indicatie voor snel operatief ingrijpen.

Auteursinformatie

Universitair Ziekenhuis Brussel, Brussel.

Afd. Medische Beeldvorming: dr. S. Raeymaeckers, dr. C. Brussaard en prof.dr. J. De Mey, radiologen.

Afd. Anesthesie: dr. M. Tosi, anesthesist in opleiding.

Afd. Heelkunde: dr. K. Van Bael, chirurg in opleiding.

Contact dr. S. Raeymaeckers (steven.raeymaeckers@vub.ac.be)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Steven Raeymaeckers ICMJE-formulier
Maurizio Tosi ICMJE-formulier
Kobe Van Bael ICMJE-formulier
Carola Brussaard ICMJE-formulier
Johan De Mey ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Geachte redactie,

Het artikel over de schijnbare nierinsufficiëntie, NTvG 2016; 160(8): A9424, hebben we met genoegen gelezen. De leerzame casus richt zich op iatrogeen blaasletsel gevolgd door intraperitoneaal urineverlies en reabsorptie naar de bloedbaan. Graag geven we uit eigen ervaring, Neth J Med 1990;37:197-201, enkele aanvullende opmerkingen.  De aard van de ingreep en exacte plaats van het letsel zullen bepalen of er intra peritoneaal dan wel extra peritoneaal urine verlies optreedt. Het onderscheid is klinisch relevant. De extra peritoneale vorm veroorzaakt,  in tegenstelling tot de casus van de Brusselse collega’s, regionaal oedeem zonder vochtophoping in de buikholte. Een tweede opmerking betreft de oorzaak van het blaas- en/of ureter letsel. Behalve iatrogeen letsel kunnen spontane laesies lekkage veroorzaken. Echter ook bekkenfracturen en botsplinters, zoals na trauma bij kwetsbare ouderen,  kunnen daartoe aanleiding geven. Bij een klein letsel kan, zeker bij hoog risico patiënten, volstaan worden met behandeling door middel van een tijdelijke verblijfskatheter in de blaas.

Cheeno Abas en Ad Dees, afdeling Interne Geneeskunde, Ikazia Ziekenhuis Rotterdam.