Een patiënt met ernstig trauma na een suïcidepoging

Het belang van multidisciplinaire samenwerking en juridische kaders
Klinische les
23-11-2018
Saskia E.A. van der Leun, Birkitt ten Tusscher, Klaas J. Nauta, Jaap Deunk, Marieke C. Visser en Annemiek Schadé

Dames en Heren,

Patiënten met ernstige, complexe traumata na een suïcidepoging worden behandeld in een academisch traumacentrum. Daarbij werken verschillende medisch specialisten samen. Regelmatig moeten zij beslissingen nemen onder tijdsdruk, met verstrekkende gevolgen voor patiënt en familie. Bij beslissingen over leven of dood, zeker bij jonge patiënten, kunnen verschillende en wisselende emoties van invloed zijn. Een zorgvuldige en multidisciplinaire aanpak is dan noodzakelijk, met de ondersteuning die de wetgeving ons biedt. Hierbij is essentieel dat er voldoende tijd wordt genomen om te komen tot een besluit over de behandeling.

Aanvaard op 26-07-2018.
Gepubliceerd op 23-11-2018.
In print verschenen in week 49 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2661