Een patiënt met koorts en een eschar door tularemie
Open

Casuïstiek
14-04-2009
Maarten Limper, H.I.J. (Hendrik-Jan) Roest en Eric C.M. van Gorp