Een patiënt met koorts en een eschar door tularemie
Open

Casuïstiek
14-04-2009
Maarten Limper, H.I.J. (Hendrik-Jan) Roest en Eric C.M. van Gorp

Auteursinformatie

Slotervaartziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. M. Limper, arts niet in opleiding tot specialist; dr. Eric C.M. van Gorp, internist.

Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR, divisie Bacteriologie en TSE’s, Wageningen.

Drs. H.I.J. Roest, specialist in opleiding Veterinaire Microbiologie.

Contactpersoon: drs. M. Limper (maarten.limper@slz.nl).

Verantwoording

Drs. J.F.P. Wagenaar, arts in opleiding tot internist; drs. W. Pauw, microbioloog, en drs. P. van Ommeren, microbioloog, gaven commentaar op het mansucript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 19 november 2008