Een patiënt met koorts en een eschar door tularemie
Open

Casuïstiek
14-04-2009
Maarten Limper, H.I.J. (Hendrik-Jan) Roest en Eric C.M. van Gorp

Een 41-jarige man presenteerde zich op de Spoedeisende Eerste Hulp met klachten over koorts, algehele malaise en een pijnlijke linker lies. De klachten waren begonnen kort na een sportieve vakantie in Finland. Bij lichamelijk onderzoek viel een groot lymfeklierpakket in de linker lies op, en ook een duidelijke eschar op het linker onderbeen. Differentiaaldiagnostisch dachten wij aan een Rickettsia-infectie en aan tularemie. Uit het wondvocht van patiënt kon de verwekker van tularemie, Francisella tularensis subspecies holarctica, worden geïsoleerd. Ook serologisch werd een infectie met F. tularensis aangetoond. Patiënt kon thuis worden behandeld met doxycycline per os en herstelde voorspoedig in enkele dagen. Bij patiënten die zich presenteren met een eschar, denkt men doorgaans in eerste instantie alleen aan een rickettsiose. Deze casus bevestigt dat er voor eschar een differentiaaldiagnose kan worden opgesteld en dat tularemie daar een plaats in heeft.