Een ontslagbrief: hoeveel moeite is het?

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3454

In 59% van de ontslagbrieven van Nederlandse ziekenhuizen ontbreken relevante details, zoals laboratoriumuitslagen, consultatieverslagen, wijzigingen in medicatie en antwoorden op de gestelde vragen. Met name bij electieve en korte opnames en heropnames waren brieven nogal eens onvolledig.

In een posthocanalyse van 4048 patiëntendossiers van 20 ziekenhuizen hielden Maaike Langelaan en…

Ook interessant

Reacties

Dit artikel toont aan hoe ver we achter lopen in de gezondheidszorg op IT gebied en communicatie. Al in eind jaren 90 werd in Tilburg in een samenwerking tussen de huisartsen en het Elisabeth Ziekenhuis een project opgeleverd over electronische berichtgeving (Cover-project). Vanuit het toenmalige electronische dossier in het EZ werd realtime relevante informatie naar de huisarts gezonden. Uiteindelijk bleek een ontslag brief niet meer noodzakelijk te zijn behoudens voor een eventuele PA uitslag, adviezen na ontslag en ontslag medicatie.

Dit sluit aan op de praktijk bij de huisarts. De ellenlange ontslagbrieven worden door de huisarts gemiddeld gereduceerd tot de samevatting, die in het dossier komen en de rest gaat veelal ongelezen in het archief.

De medisch specialist dient zich te reaiseren wat het doel is van de brief. Samenvatting van de opname als samenvatting van eigen functioneren? Of relevante informatie voor de huisarts? De vraag is of die informatie dan wel tijdig aan komt. Met electronische berichtgeving realtime is de huisarts beter bediend. Moeten we wel een Eelectronisch dossier systeem hebben wat flexibel is en dat is op veel plaatsen een uitdaging.