Een ongewone tumor na een borstvergroting

Klinische praktijk
Laura C. Burlage
Milea J.M. Timbergen
Cornelis Verhoef
Eveline M.L. Corten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2814
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In de ziektegeschiedenis wordt gesproken over verwijdering van een oestrogeenhoudende spiraal. Dit is onjuist. Hier moet ‘progestageenhoudende spiraal’ staan.

Samenvatting

Achtergrond

Jaarlijks worden er in Nederland circa 19.000 borstvergrotingen uitgevoerd. Hoewel het zelden gebeurt, kan chirurgisch trauma aan borstweefsel aanleiding zijn voor het ontwikkelen van een desmoïdtumor.

Casus

Een 54-jarige vrouw die in haar voorgeschiedenis een borstvergroting met siliconenimplantaten had ondergaan, meldde zich met een snel progressieve zwelling in de linker borst. Radiologisch en histopathologisch onderzoek bevestigden de diagnose ‘desmoïdtumor’. De patiënte werd voorbereid voor chirurgische resectie van de tumor en reconstructie van de borst. Na overleg tussen de werkgroepen mamma- en wekedelentumoren zagen wij echter af van de operatie vanwege een hoog risico op een recidief bij operatie. Samen met de patiënte kozen wij voor een conservatief beleid met radiologische follow-up binnen een landelijke trial.

Conclusie

Een desmoïdtumor in de borst is een zeldzame aandoening die wereldwijd steeds vaker aanvankelijk expectatief wordt behandeld. Multidisciplinaire besprekingen dragen bij aan het bieden van de beste tumorgerichte en patiëntspecifieke therapie.

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam. Afd. Plastische-, Reconstructieve en Handchirurgie: drs. L.C. Burlage, arts-onderzoeker; dr. E.M.L. Corten, plastisch chirurg. Afd. Chirurgie: drs. M.J.M. Timbergen, arts-onderzoeker; prof.dr. C. Verhoef, chirurg.

Contact drs. L.C. Burlage (l.burlage@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Laura C. Burlage ICMJE-formulier
Milea J.M. Timbergen ICMJE-formulier
Cornelis Verhoef Niet beschikbaar
Eveline M.L. Corten ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Rob
Valderen - Antonissen

Beste auteurs,

Dank voor deze verhelderende bespreking van deze casus. Mij viel echter een kleine fout op. In uw artikel heeft u het over een oestrogeenhoudend spiraal. Vooralsnog zijn deze voor zover mij bekend echter niet verkrijgbaar op de markt. Waarschijnlijk betrof het een progestageenhoudend spiraal.

Met collegiale groet,

Rob van Valderen - Antonissen, huisarts