Een meisje met verkramping en tintelingen van de handen
Open

Diagnose in beeld
24-06-2009
Esther Harnisch en Theo C.J. Sas

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Leiden.

Drs. E. Harnisch, arts; dr. T.C.J. Sas, kinderarts-endocrinoloog.

Contactpersoon: drs. E. Harnisch (e.harnisch@lumc.nl).

Verantwoording

Aanvaard op 13 augustus 2008