Een meisje met een pijnlijke, rode huid
Open

Diagnose in beeld
29-01-2013
M.E.C. (Mariëlle) Bakker en Karin M.E.J. Oberndorff

Casus

Een 5-jarig meisje met een blanco medische voorgeschiedenis werd op de spoedpoli Kindergeneeskunde gezien vanwege een progressief pijnlijke, rode huid bij impetigo vulgaris die sinds 1 dag bestond. Zij werd hiervoor behandeld met een crème met fusidinezuur. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een alert kind zonder koorts. In het gelaat had zij enkele ingedroogde huidafwijkingen passend bij impetigo vulgaris; deze waren omgeven door erythemateuze gebieden (figuur a en b). Op de thorax waren erythemateuze gebieden met confluerende papels zichtbaar, met name dorsaal en axillair. De orale en genitale mucosa waren niet-afwijkend. Het aangedane huidoppervlak was extreem pijnlijk bij aanraking. Gedurende ...