Een meisje met een pijnlijke, rode huid

Wat is de diagnose?
M.E.C. (Mariëlle) Bakker
Karin M.E.J. Oberndorff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5310
Abstract

Casus

Een 5-jarig meisje met een blanco medische voorgeschiedenis werd op de spoedpoli Kindergeneeskunde gezien vanwege een progressief pijnlijke, rode huid bij impetigo vulgaris die sinds 1 dag bestond. Zij werd hiervoor behandeld met een crème met fusidinezuur. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een alert kind zonder koorts. In het gelaat had zij enkele ingedroogde huidafwijkingen passend bij impetigo vulgaris; deze waren omgeven door erythemateuze gebieden (figuur a en b). Op de thorax waren erythemateuze gebieden met confluerende papels zichtbaar, met name dorsaal en axillair. De orale en genitale mucosa waren niet-afwijkend. Het aangedane huidoppervlak was extreem pijnlijk bij aanraking…

Auteursinformatie

Orbis Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Sittard.

Drs. M.E.C. Bakker, anios kindergeneeskunde; drs. K.M.E.J. Oberndorff, kinderarts.

Contact drs. M.E.C. Bakker (ma.bakker@orbisconcern.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 oktober 2012

Auteur Belangenverstrengeling
M.E.C. (Mariëlle) Bakker ICMJE-formulier
Karin M.E.J. Oberndorff ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties