Een meisje met een gedevieerde wijsvinger

Diagnose in beeld
05-02-2019
Charlotte J.J. Franke, Bart Huybrechts en Esther Moerman

Auteursinformatie

OLVG, locatie Oost, Amsterdam. Afd. Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie: drs. C.J.J. Franke, anios; drs. E. Moerman, plastisch chirurg. Afd. Spoedeisende Hulp: B. Huybrechts, verpleegkundig specialist SEH.

Contact: C.J.J. Franke (charlottefranke@gmail.com)

 

Verantwoording

Drs. M. Schavemaker, radioloog (OLVG), beoordeelde de röntgenopnamen.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Charlotte J.J. FrankeICMJE-formulier
Bart HuybrechtsICMJE-formulier
Esther MoermanICMJE-formulier