Een marathonloper met rabdomyolyse

Casuïstiek
21-01-2019
Mo Abbas, Vanessa Brown, Arie P. Rietveld en Amber E. Hoek
Aanvaard op 03-10-2018.
Gepubliceerd op 21-01-2019.
In print verschenen in week 5 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D2848