Een man met pijn en zwart kraakbeen

Diagnose in beeld
28-01-2021
David Visser en Jan A.N. Verhaar
Aanvaard op 23-12-2020.
Gepubliceerd op 28-01-2021.
In print verschenen in week 13 2021.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5661