Een jongen met een zwelling op de borst

Wat is de diagnose?
Edith Kok
Rob Janssen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1087
Abstract

Casus

Een 15-jarige jongen presenteerde zich met een pijnloze zwelling op de rechter borsthelft, waarover hij zich ernstig zorgen maakte. Patiënt gebruikte een anti-histaminicum wegens hooikoorts, de overige medische voorgeschiedenis was blanco. Bij lichamelijk onderzoek werd op de rechter thoraxhelft ter hoogte van de aanhechting van de 4e rib aan het sternum een verhevenheid gezien, die bij palpatie gefixeerd bleek aan het bot. Door de huisarts was een röntgenfoto van de rib aangevraagd, waarop de oorzaak van de afwijking niet werd herkend (figuur a). Een echo van de 4e rechter rib toonde een abnormaal verloop van het sternale uiteinde, dat…

Auteursinformatie

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen, afd. Longziekten.

Drs. E. Kok, arts in opleiding tot longarts; dr. R. Janssen, longarts.

Contact dr. R. Janssen (rob.janssen@cwz.nl)

Verantwoording

Aanvaard op 28 oktober 2010

Ook interessant

Reacties