Een jongen met een verdraaide knie

Diagnose in beeld
24-08-2018
Jelmer E. Oor, Willem-Maarten P.F. Bosman en Philippe Wittich

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Paul Zollinger
18-11-2020 22:21

Deze patiënt had naar de orthopedisch chirurg gemoeten

Met belangstelling en enige verbazing hebben wij kennis genomen van de rubriek diagnose in beeld “Een jongen met een verdraaide knie” van collega dr. J. E. Oor et al (Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162;D2298) van 6 november j.l. pag 44. Tot aan de diagnose en de MRI-scan van zijn knie alle begrip, maar daarna ontstaat de verwarring en vertwijfeling. We hebben hier te maken met een 14 jarige jongen, met een vers letsel van zijn linker knie met een Bonnet’se stand. Dit is reden voor verwijzing naar een orthopedisch chirurg. Na de MRI blijkt er sprake te zijn van een corpus liberum; tweede reden voor een verwijzing naar een orthopedisch chirurg. Gezien de grootte en de locatie van het defect stelt men dat een operatief herstel wenselijk is; derde reden voor verwijzing naar een orthopedisch chirurg. Helaas vindt men een laterale parapatellaire arthrotomie nodig; vierde reden voor verwijzing naar een orthopedisch chirurg. Er is in Nederland een uitgebreid netwerk van toegewijde kinder-orthopedisch chirurgen en andere artroscopisch geschoolde orthopeden die een dergelijk letsel via een minimaal invasieve benadering, de arthroscopie, kunnen behandelen i.pv. een arthrotomie door een traumachirurg die deze behandeling minder vaak uitvoert (de open appendectomie is immers ook geen standaard meer). Chronische osteochondrale laesies (zgn. OD haarden) als wel verse intra-articulaire afwijkingen behoren tot het vakgebied der orthopedie. Deze letsels dienen dan ook in de tweede ring, liefst via een zorgpad, door de deskundige specialist te worden behandeld (zie convenant Taskforce 2.0 NVvH en NOV). Deze specialist, de orthopedsich chirurg, is daartoe ten allen tijde bereid. Hopende dat de lezers en onze collega’s dit duidelijk op hun netvlies hebben.

Hoogachtend

Jacco Zijl Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie,

Dr. Paul Zollinger Bestuurslid Nederlandse Orthopaedische Vereniging, beroepsbelangen, Orthopedisch chirurgen