Een giftige lente-smoothie van wilde kruiden

Accidentele intoxicatie met vingerhoedskruid (Digitalis purpurea)
Casuïstiek
17-11-2020
Jurjen S. Kingma, Irene M. Frenay, Arend Jan Meinders, Vincent F. van Dijk en Ankie M. Harmsze

Auteursinformatie

St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein. Afd. Klinische Farmacie: J.S. Kingma, aios ziekenhuisfarmacie (tevens: UMC Utrecht, Divisie Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica); dr. A.M. Harmsze, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog. Afd. Cardiologie: drs. I.M. Frenay, aios cardiologie; dr. V.F. van Dijk, cardioloog en elektrofysioloog. Afd. Intensive-caregeneeskunde: drs. A.J. Meinders, internist-intensivist.

Contact: J.S. Kingma (j.kingma@antoniusziekenhuis.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Jurjen S. KingmaICMJE-formulier
Irene M. FrenayICMJE-formulier
Arend Jan MeindersICMJE-formulier
Vincent F. van DijkICMJE-formulier
Ankie M. HarmszeICMJE-formulier