Een geval van phlebectasie van het hoofd

Klinische praktijk
Wellenbergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1878;22:89-6