Een geval van colloiednephrose

Klinische praktijk
Tellegen, A.O.H.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1879;23:209-14