Een gecompliceerde varicella-infectie
Open

Casuïstiek
20-05-1990
J. Hofland en S.C.C. Reinders Folmer

Wij beschreven een 32-jarige vrouw met een gecompliceerde, primaire varicella-infectie. Behalve een pneumonitis en het syndroom van Guillain-Barré deed zich een myocardinfarct voor. De ziektegeschiedenis vormt de aanleiding om nog eens te wijzen op het symptoom-arme karakter van de longaandoening en de mogelijke neurologische complicaties van een varicella-infectie op oudere leeftijd. Ten slotte wordt ingegaan op het eventuele verband met het myocardinfarct.