Een Epstein-Barr-virusinfectie met ernstige gevolgen

EBV, hemofagocytaire lymfohistiocytose en Hodgkin-lymfoom bij Down-syndroom
Casuïstiek
20-06-2014
Pieter C.J. Kuitert, Floor C.H. Abbink, Chantal J.M. Broers, Paul van der Valk, A. Marceline van Furth en Martijn van der Kuip
Aanvaard op 28-05-2014.
Gepubliceerd op 20-06-2014.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7608