Een caverneus hemangioom van het colon als oorzaak van rectaal bloedverlies op de kinderleeftijd
Open

Casuïstiek
28-04-2004
A.L. Niestijl, G.E. Legger, W.A. Kamps, Y. Bult, Z.J. de Langen en E.H.H.M. Rings