Een bodypacker met cannabis

Casuïstiek
01-02-2019
Sander D. Borgsteede, Patricia E.B. Verwer, Gerrie Prins, Rixt A. Wijma, Koos de Keijzer, Jelmer Alsma en Birgit C.P. Koch

Sinds de jaren 80 zijn meerdere casussen beschreven van mensen die in hun lichaam drugs verbergen. Onderscheiden worden ‘body-stuffers’, daghandelaren met een beperkte hoeveelheid drugs op ‘makkelijk toegankelijke’ plaatsen, en bodypackers (bolletjesslikkers) , die hun lichaam gebruiken als transportmiddel. De meeste bodypackers slikken bolletjes cocaïne, maar ook het slikken van bolletjes met andere drugs is beschreven. Recentelijk zagen wij een patiënt die bolletjes cannabis had geslikt. In deze casus beschrijven we de risico’s van het slikken van bolletjes cannabis, de waarde van toxicologisch onderzoek en hoe u een afweging kunt maken tussen een afwachtend beleid of operatie.

A body packer with cannabis

Background

In recent years, numerous reports have been published on body packers, i.e. people who use their own body to transport drugs. Most body packers swallow small packages of cocaine or heroin.

Case description

We describe the case of a patient who, two days after ingestion of packages containing cannabis, was admitted for dizziness and drowsiness. Urinalysis was positive for cannabis and negative for other drugs. The deterioration in clinical status possibly indicated a burst package. The packages were surgically removed and the patient made a full recovery.

Conclusion

Some body packers transport other drugs than cocaine or heroin, such as cannabis. In body packers who ingest cannabis, depressed consciousness is a main symptom of intoxication. They should be admitted and monitored for symptoms of intoxication or paralytic ileus. Laboratory tests provide qualitative support when interpreting clinical symptoms. Surgical intervention is indicated in cases of bowel obstruction or when intoxication due to package leakage is suspected.

Conflict of interest and financial support: none declared.