Een atypisch geval van chronischen, aangeboren haemolytischen icterus

Klinische praktijk
Meijers, F.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1786-8