Een afwijkende CT-scan bij licht traumatisch hoofdletsel, en dan?

Stand van zaken
06-11-2019
Gerard Hageman en Jik Nihom

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Neurologie, Enschede: dr. G. Hageman en dr. J. Nihom, neurologen.

Contact: G. Hageman (g.hageman6@kpnplanet.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Gerard HagemanICMJE-formulier
Jik NihomICMJE-formulier