Een aanjaagteam voor verwarde personen

Opinie
Remco F.P. de Winter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D55
Abstract

In de afgelopen periode haalden ‘verwarde personen in de samenleving’ regelmatig het nieuws met het veroorzaken van ernstige overlast. De politie geeft aan dat in de periode 2011-2014 het aantal meldingen van overlast veroorzakende verwarde personen met 47% is gestegen.1 Dit is een grote zorg, want er is een toename van het aantal kwetsbare personen met – vaak ernstige – psychiatrische problemen, die steeds minder zorg en bescherming lijken te krijgen en op stigmatiserende wijze in de media komen.

Plan van aanpak voor een aanjaagteam

Toen de minister van VWS eind oktober 2015 een brief aan de Tweede Kamer richtte over een plan van aanpak voor een aanjaagteam voor verwarde personen, was ik positief verrast. Dit plan bood minister Schippers aan in samenwerking met de minister van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.2 Het aanjaagteam moet er voor gaan zorgen dat gemeenten met de verschillende…

Auteursinformatie

Parnassia Groep, afd. Parnassia Academie, Den Haag.

Contact Dr. R.F.P. de Winter, psychiater (r.dewinter@parnassia.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Remco F.P. de Winter ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties