Een bekend beeld door een zeldzame oorzaak

Een 4-jarig meisje met recidiverende halsinfecties

Klinische praktijk
Fedja I. Vos
Johannes A. Rijken
Bastiaan Moraal
Stijn van Weert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3967
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een halsinfectie komt frequent voor bij jonge kinderen en is meestal onschuldig en van voorbijgaande aard. Het is echter belangrijk om bij atypische klachten alert te zijn op zeldzamer oorzaken die een specifieke behandeling behoeven.

Casus

Een 4-jarig meisje bezocht de polikliniek met een recidiverende, inflammatoire zwelling in de hals. Ondanks herhaalde incisie en drainage persisteerde de zwelling. Aanvullend onderzoek met MRI liet een eerste-kieuwboogafwijking zien, Work type II. Het geëpithelialiseerde kraakbenige fisteltraject liep van de externe gehoorgang naar de hals. Het fisteltraject lag tegen de N. facialis aan, maar kon geheel operatief worden verwijderd zonder schade aan de zenuw te berokkenen.

Conclusie

Bij een kind met recidiverende zwelling of abcedering in de hals, al dan niet met een fistel, hoort een uitgebreide differentiaaldiagnose, waar ook een kieuwboogafwijking deel van uitmaakt.

Auteursinformatie

Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie VUmc, Amsterdam. Afd. KNO-hoofd-halschirurgie: dr. F.I. Vos, aios; drs. J.A. Rijken en drs. S. van Weert, hoofd-halschirurgen. Afd. Radiologie: dr. B. Moraal, radioloog.

Contact F.I. Vos (fi.vos@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Fedja I. Vos ICMJE-formulier
Johannes A. Rijken ICMJE-formulier
Bastiaan Moraal ICMJE-formulier
Stijn van Weert ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties