Dysenterie en bilharzia in Suriname en een opmerking over de werking van emetine

Onderzoek
Bonne, C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1919;63:1718-23