Dwalingen in de methodologie. XXXV. Bias in het prevalentiecohort-onderzoek naar het natuurlijke ziektebeloop

Klinische praktijk
M. Prins
R.B. Geskus
R.A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2170-2
Abstract

Samenvatting

- Het natuurlijke beloop van infecties met een lange symptoomloze incubatietijd bestudeert men veelal in cohorten van personen die al voor inclusie in het onderzoek besmet zijn: het zogenaamde prevalentiecohort-onderzoek.

- Daar het tijdstip van infectie doorgaans onbekend is in de prevalentiecohort gebruikt men in de overlevingsduuranalyse van prevalentiecohorten de tijd sinds inclusie in het onderzoek in plaats van de tijd sinds het moment van infectie om risicofactoren voor ziekteprogressie te bestuderen.

- Het gebruik van de tijd sinds inclusie in de cohort kan resultaten echter vertekenen.

- Twee belangrijke vormen van bias zijn uitgangspuntvertekening en ‘differential length-bias’-steekproeftrekking.

- Door deze vormen van vertekening zijn resultaten van een prevalentiecohort-onderzoek niet zonder meer vergelijkbaar met die van een incidentiecohort-onderzoek waarin het moment van infectie van alle personen bekend is.

Auteursinformatie

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, cluster Infectieziekten, Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam.

Contact Mw.dr.M.Prins, epidemioloog; dr.R.B.Geskus, statisticus (mprins@gggd.amsterdam.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties