Dwalingen in de methodologie. VII. Reproduceerbaarheid van metingen
Open

Richtlijnen
16-09-1998
H.C.W. de Vet en A.J.H.M. Beurskens

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, vakgroep Epidemiologie, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.
Mw.dr.ir.H.C.W.de Vet en mw.dr.A.J.H.M.Beurskens, epidemiologen.
Correspondentieadres: mw.dr.ir.H.C.W.de Vet.