Dwalingen in de methodologie. VII. Reproduceerbaarheid van metingen
Open

Richtlijnen
16-09-1998
H.C.W. de Vet en A.J.H.M. Beurskens
Aanvaard op 23-01-1998.
Gepubliceerd op 16-09-1998.
In print verschenen in week 37 1998.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2040-3