Duizeligheid

Artikel voor onderwijs en opleiding
Leerartikel
21-05-2020
Roeland B. van Leeuwen, Otto R. Maarsingh en Tjasse D. Bruintjes

Duizeligheid komt vaak voor en heeft invloed op de kwaliteit van leven. In dit leerartikel gaan wij aan de hand van praktische vragen uit het veld in op de meest voorkomende oorzaken van duizeligheid. Zo bespreken we het belang van een gestructureerde anamnese. Ook gaan we uitgebreid in op benigne paroxismale positieduizeligheid en de behandeling daarvan. Alarmsymptomen bij het acute vestibulair syndroom worden toegelicht, evenals de symptomen die verwijzing vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn rechtvaardigen.

Leerdoelen

  • Weten wat de meest voorkomende oorzaken van duizeligheid zijn.
  • Het kunnen afnemen van een gestructureerde anamnese bij duizeligheid.
  • Het klinisch syndroom en de behandeling van benigne paroxismale positieduizeligheid kennen.
  • Het herkennen van alarmsymptomen bij de acuut draaiduizelige pati√ęnt.