Duizeligheid

Artikel voor onderwijs en opleiding
Leerartikel
21-05-2020
Roeland B. van Leeuwen, Otto R. Maarsingh en Tjasse D. Bruintjes

Duizeligheid komt vaak voor en heeft invloed op de kwaliteit van leven. In dit leerartikel gaan wij aan de hand van praktische vragen uit het veld in op de meest voorkomende oorzaken van duizeligheid. Zo bespreken we het belang van een gestructureerde anamnese. Ook gaan we uitgebreid in op benigne paroxismale positieduizeligheid en de behandeling daarvan. Alarmsymptomen bij het acute vestibulair syndroom worden toegelicht, evenals de symptomen die verwijzing vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn rechtvaardigen.

Auteursinformatie

Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn, afd. Neurologie: dr. R.B. van Leeuwen, neuroloog; afd. KNO-heelkunde: dr. T.D. Bruintjes, KNO-arts. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde en Oudergeneeskunde, Amsterdam: dr. O.R. Maarsingh, huisarts en senioronderzoeker.

Contact: R.B. van Leeuwen (r.b.van.leeuwen@gelre.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Roeland B. van LeeuwenICMJE-formulier
Otto R. MaarsinghICMJE-formulier
Tjasse D. BruintjesICMJE-formulier