Duizeligheid

Artikel voor onderwijs en opleiding
Leerartikel
21-05-2020
Roeland B. van Leeuwen, Otto R. Maarsingh en Tjasse D. Bruintjes

Duizeligheid komt vaak voor en heeft invloed op de kwaliteit van leven. In dit leerartikel gaan wij aan de hand van praktische vragen uit het veld in op de meest voorkomende oorzaken van duizeligheid. Zo bespreken we het belang van een gestructureerde anamnese. Ook gaan we uitgebreid in op benigne paroxismale positieduizeligheid en de behandeling daarvan. Alarmsymptomen bij het acute vestibulair syndroom worden toegelicht, evenals de symptomen die verwijzing vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn rechtvaardigen.

Dizziness

Dizziness is a frequently occurring problem with a negative influence on quality of life. In this article, the most common causes of dizziness are discussed on the basis of practical questions from clinical practice. The importance of a structured anamnesis is reviewed. The clinical syndrome of benign paroxysmal positional vertigo and its treatment are covered extensively. Red flag symptoms of acute vestibular syndrome are specified, as well as symptoms that justify referral from primary to secondary care.

Conflict of interest and financial support: none declared.