Ductaal carcinoma in situ: de balans tussen over- en onderbehandeling

Klinische praktijk
Emma J. Groen
Lotte E. Elshof
Emiel J.Th. Rutgers
Hillegonda A.O. Winter-Warnars
Esther H. Lips
Jelle Wesseling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9773
Abstract

Samenvatting

  • Sinds de implementatie van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland is de incidentie van ductaal carcinoma in situ (DCIS) van de borst sterk toegenomen; DCIS wordt beschouwd als een potentieel voorstadium van invasief mammacarcinoom.
  • De incidentie van invasief mammacarcinoom is echter niet afgenomen. Dit suggereert dat een deel van de DCIS-afwijkingen nooit tot symptomen geleid zou hebben als er geen screening zou zijn verricht; dit fenomeen wordt ‘overdiagnostiek’ genoemd.
  • Toch worden vrijwel alle patiënten met een DCIS-afwijking geopereerd – en bij een sparende behandeling daarna bestraald – om de mogelijke uitgroei tot mammacarcinoom te voorkomen.
  • Om eventuele over- en onderbehandeling te voorkomen is onderzoek nodig, zodat DCIS met een laag risico op invasie kan worden onderscheiden van DCIS met een hoog risico hierop.
  • Uiteindelijk kan dit vrouwen met laagrisico-DCIS een intensieve behandeling waar ze geen baat bij hebben besparen.
Auteursinformatie

Antoni van Leeuwenhoek – Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam.

Divisie Diagnostische Oncologie, afd. Pathologie: drs. E.J. Groen, patholoog; dr. J. Wesseling, patholoog (tevens: Divisie Moleculaire Pathologie).

Divisie Moleculaire Pathologie: drs. L.E. Elshof, arts-onderzoeker; dr. E.H. Lips, moleculair bioloog.

Divisie Oncologische Heelkunde: prof.dr. E.J.Th. Rutgers, chirurg.

Divisie Diagnostische Oncologie, afd. Radiologie: dr. H.A.O. Winter-Warnars, radioloog.

Contact dr. J. Wesseling (j.wesseling@nki.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: J. Wesseling ontving onderzoeksubsidies van KWF Kankerbestrijding, Stichting Pink Ribbon en Stichting A Sister’s Hope.

Auteur Belangenverstrengeling
Emma J. Groen ICMJE-formulier
Lotte E. Elshof ICMJE-formulier
Emiel J.Th. Rutgers ICMJE-formulier
Hillegonda A.O. Winter-Warnars ICMJE-formulier
Esther H. Lips ICMJE-formulier
Jelle Wesseling ICMJE-formulier
Resectie van DCIS: hoe ruimer, hoe beter?

Ook interessant

Reacties