Dubbelzijdige A.-vertebralisdissectie tijdens chiropraxiebehandeling
Open

Casuïstiek
10-11-2008
K. Kuitwaard, H.Z. Flach en F. van Kooten

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, afd. Neurologie, kamer H673, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.
Mw.drs.K.Kuitwaard, assistent in opleiding tot neuroloog; mw.drs.H.Z.Flach, neuroradioloog; hr.dr.F.van Kooten, neuroloog.
Correspondentieadres: mw.drs.K.Kuitwaard (k.kuitwaard@erasmusmc.nl).