Medische geschiedenis

Inzicht in de hoofdlijnen van de medische geschiedenis is opgenomen als verplichte eindterm van het medisch onderwijs in het Raamplan Artsopleiding. Kennis van medische geschiedenis is ook essentieel voor praktiserende dokters die tijdens hun opleiding juist te weinig oog hebben gehad voor de historische context van ziekten en hun behandelaars. Een historisch perspectief biedt dan een handig kader om te reflecteren op het eigen vakgebied en de professie in de praktijk.

Pagina's