Medische geschiedenis

Inzicht in de hoofdlijnen van de medische geschiedenis is opgenomen als verplichte eindterm van het medisch onderwijs in het Raamplan Artsopleiding. Zoals de herinneringen van een individu bepalend zijn voor zijn identiteit, zo is kennis van het verleden belangrijk voor het functioneren van een professie. Wie het verleden kent, vervalt niet snel in dezelfde fouten; wie de worstelingen die door voorgangers zijn gemaakt tot zich laat doordringen, wordt erdoor verrijkt.