Dosisverlaging van TNF-α-blokkers bij patiënten met reumatoïde artritis
Open

Commentaar
10-08-2015
Willem F. Lems
Aanvaard op 08-07-2015.
Gepubliceerd op 10-08-2015.
In print verschenen in week 38 2015.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9341