Door onderwijs in medische humaniora (‘medical humanities’) worden studenten betere dokters

Pro-contra
22-01-2009
Jan C.C. Borleffs

Geneeskunde is een op wetenschappelijke grondslagen gebaseerd vak. Ontwikkeling en kennis op het gebied van de basale wetenschappen vormen de basis voor het adequaat functioneren van de dokter. De opleiding geneeskunde moet er dan ook op gericht zijn dat mogelijk te maken. Maar de dokter mag dan nog zo’n knappe bolleboos zijn, daarmee is hij niet per definitie ook een ‘goede dokter’. Daarvoor is méér nodig.

De academische vaardigheden van de dokter moeten in dit verband veel breder worden opgevat. Hij of zij moet ook geschoold zijn op het gebied van de medische humaniora (‘medical humanities’), in onderwerpen als reflectie op het eigen handelen en reflectie op onze ‘westerse’ manier van het uitoefenen van de geneeskunde in vergelijking met die van andere culturen. Ook moet hij of zij kennis hebben van ethiek, geschiedenis van de geneeskunde en wetenschapsfilosofie. Onderwijs op dit gebied zorgt ervoor dat de student inzicht krijgt in