Discriminatie en depressie bij etnische minderheden*
Open

Onderzoek
06-05-2015
Umar Z. Ikram, Marieke B. Snijder, Thijs J.L. Fassaert, Aart H. Schene, Anton E. Kunst en Karien Stronks

Auteursinformatie

*Dit onderzoek is gepubliceerd in The European Journal of Public Health (doi: 10.1093/eurpub/cku180), met als titel ‘The contribution of perceived ethnic discrimination to the prevalence of depression’. Afgedrukt met toestemming.

 

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Sociale Geneeskunde: drs. U.Z. Ikram, arts; dr. M.B. Snijder; prof.dr. A.E. Kunst; prof.dr. K. Stronks, allen epidemioloog.

Afd. Psychiatrie: prof.dr. A.H. Schene, psychiater (tevens: Radboudumc, afd. Psychiatrie en Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, Nijmegen).

GGD Maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg, Amsterdam.

Dr. T.J.L. Fassaert, epidemioloog.

Contactpersoon: drs. U.Z. Ikram ().

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: niets aangegeven. ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Belangenverstrengeling

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door ZonMw, subsidienummer 40-00812-98-11020, en Europees Integratie Fonds, subsidienummer 2013EIF013.

AuteurBelangenverstrengeling
Umar Z. IkramICMJE-formulier
Marieke B. SnijderICMJE-formulier
Thijs J.L. FassaertICMJE-formulier
Aart H. ScheneICMJE-formulier
Anton E. KunstICMJE-formulier
Karien StronksICMJE-formulier